Класиране на участниците

според броя прочетени книги


І-ва група (1-4 клас)

име, презиме, фамилия прочетени
книги
клас училище
1 Бенедетта Дженнаро Бенедетто 212 3 I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
2 Златимир Георгиев Петров 128 4в III ОУ "Д-р Петър Берон"
3 Светлин Пламенов Цветков 86 4 VІ ОУ „Любен Каравелов”

ІІ-ра група (5-8 клас)

име, презиме, фамилия прочетени
книги
клас училище
1 Мария Миленова Минкова 200 7б IV ОУ "Иван Вазов"
2 Елина Асенова Асенова 95 6 ПГПЧЕ "Петър Богдан"
3 Преслава Бисерова Петрова 93 5 ПМПГ "Св. Климент Охридски"

Поощрителна грамота

име, презиме, фамилия прочетени
книги
клас училище
1 Симеон Ивайлов Станчев 66 1б IV ОУ "Иван Вазов"


Списъци на всички участници в маратона по години:

2011 2012, 2013, 2014, 2015, 2016