Маратон на четенето

Мили деца, ако желаете да се включите в Маратона на четенето, трябва да знаете и какви са правилата:
  Маратонът на четенето се провежда в периода от 23 април до 31 август включително.
  Маратонът има състезателен характер, но не е спортно състезание, затова не разхождайте книгите до дома, а ги четете и попълвайте своя читателски дневник.
  За да участвате в маратона,  трябва да сте читатели на библиотеката и да изразите своето желание пред библиотекаря. За да могат да бъдат преброени правилно участниците и прочетените книги, картонът се визуализира със стикер или маркер.
  Вие можете да четете всичко, което желаете, без ограничения в жанр и тематика, в това число и книгите от препоръчителните списъци за лятно четене /желателно е подбраните заглавия да съответстват на читателските възможности за категорията, в която се състезавате/. Имате право да вземате до 8 книги за период от 30 дни.
  Всички прочетени заглавия в този период, с изключение на комиксите и списанията, ще бъдат преброени от електронната система на библиотеката, като презаписите на вече заети заглавия няма да се зачитат.
√  Деца, чиито родители са служители в РБ „Гео Милев“ гр. Монтана имат право да участват в маратона, състезавайки се за своето училище, но не участват в крайното индивидуално класиране.
√  След изтичане на периода се провежда класиране на читателите  според броя прочетени заглавия. Изискването за класиране е да сте прочели над 10 книги по време на маратона.
   Предвид спецификата на читателските възможности класирането ще бъде в две категории: 1-4 клас и 5-7 клас според броя на прочетените заглавия. Освен в  индивидуалната надпревара, участниците в маратона се състезават чрез своя брой прочетени книги и в категориите „Училище с най-голям брой участници в Маратона” и „Училище с най-голям брой прочетени книги по време на Маратона”.
  Първите трима в двете категории ще получат награди и грамоти на церемония, която се провежда в Детския отдел на библиотеката. Ще бъдат излъчени и училищата, чиито възпитаници са се представили най-добре в надпреварата.
  Всички останали участници, прочели над 10 книги, ще получат грамоти за участие в училищата си, след провеждане на официалното награждаване на победителите.
  За да бъде отразено правилно училището, в което ще учите през новата учебна година, трябва да подадете актуална информация до 31 август.
  Справка за мястото, на което сте се класирали, можете да направите на място в Детски отдел на РБ „Гео Милев“ – Монтана след провеждането на официалното награждаване на победителите.

Програма "Забавно лято в библиотеката"

Програмата има за цел забавното и полезно осмисляне на свободното време на децата през лятото по предварително изготвена програма на занятията. Програмата се реализира от екипа на Детски отдел.
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
„Забавно лято в библиотеката 2021 г.“


      1. Програмата „Забавно лято в библиотеката 2021“ ще стартира на 01 юли 2021 г. и ще продължи до 13 август 2021 г. В зависимост от броя на желаещите да участват се предвижда да бъдат обособени две групи с максимален капацитет 15 места в група;
      2. Участието в Програмата е с предварително записване и ще се извършва на място в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана от 10 юни и ще продължи до запълване на местата в групите. Всеки родител може да запише само собственото си дете;
      3. За да участва в Програмата, детето трябва да е регистриран читател в РБ „Гео Милев“ – Монтана;
      4. В програмата могат да участват деца на възраст между от 6 до 9 години;
      5. Детето трябва да спазва установения ред и дисциплина в творческата група, да не влиза в конфликти с другите деца и да не пречи на останалите деца в групата;
      6. Поради извънредната епидемичната обстановка е задължително детето да спазва въведените противоепидемични мерки: носене на лична предпазна маска, спазване на физическа дистанция от 1,5 м., желателно е осигуряването на личен дезинфектант на детето;
      7. Деца с грипоподобни прояви няма да бъдат допускани до занятията с оглед избягване на риска от предаване и разпространение на вируси и зарази;
      8. Желателно е детето да разполага с личен набор от технически средства за работа /ножичка, четка за рисуване, сухо лепило, бои, флумастери, цветни моливи и др./
      9. Родителят следва да предава детето на екипа, провеждащ Програмата, до десет минути преди часа за започване на работа в групата и има задължението да го прибере след приключване на занятието;

• Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана си запазва правото да променя тематиката на занятията по целесъобразност на интересите на участниците или в зависимост от епидемична обстановка.
РИСКОВЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА
В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕО МИЛЕВ“ – МОНТАНА
ПО ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА
„ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА“ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА


Настоящият документ има за цел да идентифицира и анализира рисковете на работната среда в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и да предотврати настъпването на факторите, които биха могли да доведат до възникване на инциденти с децата, участващи в предвидените занятия.

В РАБОТНАТА СРЕДА В БИБЛИОТЕКАТА СЪЩЕСТВУВАТ СЛЕДНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА:

     В библиотеката през лятото е топло, тъй като поради наличието на технически причини не е инсталиран климатик. Освен това, част от занятията, предвидени в програмата, ще се проведат на открито, извън самата сграда на библиотеката, където температурата на околната среда също е висока. Поради тази причина е необходимо, детето да бъде облечено по подходящ начин и да разполага с лична бутилка (минерална) вода.
     В Детския отдел оборудването (работни бюра, маси, столове, стелажи за книги и др.) е изработено от дървен материал, има остри ръбове и настилки от мокет, а пространството е ограничено. Поради тези причини е желателно детето да внимава при придвижване и да избягва места със струпване на хора.
     По време на лятната програма ще бъдат използвани ножици и пластмасови ножчета за пластилин, осигурени от библиотеката, но е допустимо детето да донесе със себе си и лична ножичка, ако тя е по-удобна за провеждане на занятието.
     По време на лятната програма ще се работи с бои за рисуване, цветен пластилин и други цапащи материали, затова е желателно облеклото на детето да бъде съобразено с неговия темперамент и да бъдат осигурени почистващи (мокри) кърпички.
   Поради извънредната епидемичната обстановка е задължително детето да спазва въведените противоепидемични мерки: носене на лична предпазна маска, спазване на физическа дистанция от 1,5 м., желателно е осигуряването на личен дезинфектант на детето.
     Поради струпването на много деца на едно място в библиотеката, в програмата могат да участват само такива, които са здрави и без грипоподобни прояви с оглед избягване на риска от предаване и разпространение на вируси и зарази.
     В помещенията са разположени източници на електрически ток и електрическо напрежение (електрически контакти, ключове, компютърна техника и др.), поради което преди започване на работа се предвижда на децата да бъде проведен цялостен инструктаж на достъпен език за осигуряване на безопасен престой в библиотеката.