Препоръчителни списъци

                    за лятно четене:

Мили деца,
всички заглавия от препоръчителните списъци бихте могли да намерите в детския отдел на библиотеката.


Част от заглавията ще намерите и във виртуална библиотека „Словото“