В кръстословицата са скрити 8 литературни герои от списъците с книги за лятно четене. Открийте думите хоризонтално или вертикално и ги маркирайте.