Попълнете заглавията на любими детски книжки и ще получите дума, която означава: Учреждение, където се събират, обработват и пазят книги и други видове печатни издания за обществено използване.