Комплексен отдел, който обслужва деца до 14-годишна възраст. Обособени са две звена: заемна за дома и читалня. Отделът предоставя за ползване книги на български и чужд език, периодични издания, детски енциклопедии, речници, справочници, графични издания и аудио касети. Организира различни инициативи с ученици и деца от детските градини - изложби с рисунки и предмети, изработени от деца, конкурси, срещи с писатели. Осигурен е достъп до интернет.